ሓበሬታ

ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም  ይኹን ህዝቢ ኣምላኽ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ቀዳም 31.12.2016 ካብ ስዓት 08፡00 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ  ብቐጥታ ብኢንተርነት ዝመሓላለፍ ፕሮግራም ከም ዘሎና ክንሕብረኩም ንፈቱ

ሰንበት ግን ፕሮግራም በቀጥታ ዝመሓላለፍ  ከም ዘይብልና ክንሕብረኩም ንፈቱ ተባረኹ